In maart 2015 is het PrinsenKwartier geopend. Op initiatief van TOP Delft, HYPO kunstsuper, Kadmium beeldende kunst, Maakbaar stadslab, Delft Design ontwerpers en Museum Prinsenhof is een centrum voor de creatieve industrie ontstaan waar techniek, kunst, ontwerp en maatschappij worden verbonden met ondersteuning van het leerwerkbedrijf Stunt. In 2016 was er een eerste gezamenlijk plan en voor 2017 en 2018 is er een gezamenlijk plan met een gezamenlijk thema.

 

Het PrinsenKwartier (PK) heeft in 2017 gekozen voor het thema  “Me Community & Mass “. Er is alle reden voor dit thema. De hele 20ste eeuw heeft in het teken gestaan van de individualisering. Mensen gingen steeds vaker en steeds langer alleen wonen. Men werd steeds meer onafhankelijk van de familie en de gemeenschap waarin men verkeerde. De sociale zekerheid zorgde er voor dat dit mogelijk was. Er kwamen bovendien steeds meer hulpmiddelen en voorzieningen die daar ook aan bijdroegen. Wasserettes, strijkservices, domotica, afhaalrestaurants, allerlei koeriersdiensten noem maar op, staan je bij. Het een en tweepersoonshuishouden werd de dominante woonvorm. Het duurt niet lang meer eer de ZZP-er de dominante werkvorm is. Tegenover de individualisering staat de opkomst van de grote massa organisaties. Niet alleen de nationaal werkende sociale zekerheid maar ook de internationaal opererende banken, verzekeraars, winkelketens, maakbedrijven, energiebedrijven en niet te vergeten internet providers zorgen voor een infrastructuur die het voor het individu mogelijk maakt te overleven. De gemeenschap die tussen het individu en de massa staat dreigt daarin ten onder te gaan. En juist dankzij de gemeenschap wordt leven naast overleven mogelijk.

 

In het boek Elementaire Deeltjes van Michel Houellebeck wordt het eindstadium van een dergelijke ontwikkeling beschreven. Bill Gates dacht dat dankzij alle technische hulpmiddelen de stad als fenomeen zou verdwijnen en dat iedereen individueel in z’n eigen paleis zou kunnen overleven. Het lijkt allemaal niet zover te komen. Je weet natuurlijk nooit hoe de maatschappij zich zal ontwikkelen maar er zijn allerlei tekenen die er op wijzen dat de individualisering langzaam ten einde loopt. De stad als fenomeen doet het goed. En binnen de stad ontstaan allerlei nieuwe gemeenschapsvormen rond onderwerpen als bouwen en wonen, zorg, zekerheid, voedselvoorziening, vervoer, energievoorziening in eigen beheer, noem maar op. In zekere zin is het PrinsenKwartier ook een nieuwe vorm van gemeenschap rond het thema kunst, techniek en maatschappij. Het is geen nostalgie maar gevoelde noodzaak. Overleven als individu kan misschien dankzij alle massa hulpmiddelen maar om te leven heb je het contact met anderen nodig en in de vorming van nieuwe gemeenschappen speelt cultuur, denk aan kunst, wetenschap, innovatie, kennistoepassingen, experimenteren, de creatieve industrie een grote rol.

Alle aanleiding dit thema extra aandacht te geven via de vele invalshoeken die het PrinsenKwartier (PK) biedt. Het doel van het programma is aandacht te vragen voor het onderwerp, diverse aspecten ter discussie te stellen en daardoor bij te dragen aan nieuwe gemeenschapsvormen. Er zijn diverse subthema’s te noemen die aandacht vragen, zoals:

 

  • Het gedrag van het individu in de massa
  • De beïnvloeding van het individu en de massa, via bijvoorbeeld politiek of kunst
  • De kracht van individu – gemeenschap – massa
  • Communautaire en individualistische denkwijzen
  • Verschil westerse en niet-westerse landen
  • Universele waarden voor individu, gemeenschap en massa
  • De opkomst van nieuwe gemeenschappen en zelfvoorziening