Stichting Beeldende Kunsten Delft, gevestigd aan St Agathaplein 4, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Beeldende Kunsten Delft verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kadmium.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Beeldende Kunsten Delft verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Beeldende Kunsten Delft bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief, je gegevens worden dan niet langer bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Beeldende Kunsten Delft jouw persoonsgegevens met derden. In dit geval het programma Mailchimp om jou de nieuwsbrief te sturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Beeldende Kunsten Delft gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken te verwijderen of je kunt jezelf uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kadmium.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Beeldende Kunsten Delft neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kadmium.nl