De Stichting Beeldende Kunsten Delft (SBKD) is op dit moment bezig met het bedenken van een nieuwe vorm van lidmaatschap. Als je nu lid wordt betaal je voor de resterende kalendermaanden van 2022. Voor het einde van het jaar zal het bestuur bekend maken op welke nieuwe manier je als kunstenaar deel kunt nemen aan de activiteiten van de Stichting.
We zullen zo goed als zeker het model van participant zijn verlaten en komen tot een vorm van lidmaatschap. Tegen het einde van deze periode brengen we je op de hoogte van het nieuwe lidmaatschap.

De tentoonstellingsruimte Kadmium, gelegen aan het Agathaplein 4 in Delft, biedt een podium voor professionele beeldende kunst en kunstenaars uit Delft en omgeving. Daar organiseren we thematische tentoonstellingen, exposities, projecten en workshops. Kadmium is een onderdeel van de Stichting Beeldende Kunst Delft (SBKD). De SBKD maakt deel uit van Het Prinsenkwartier.
We nodigen beeldend kunstenaars uit om zich aan te melden voor ballotage.

(Diploma afgestudeerden van een kunstacademie krijgen tot drie jaar na afstuderen een positieve ballotage aangezien ze door het behalen van een diploma in feite geballoteerd zijn door hun eigen examencommissie)

Aanmelden kan door het onderstaande formulier in te vullen.
Je wordt gemaild wanneer de volgende ballotage plaats vindt.

De Ballotage
Bij de ballotage wordt op de volgende punten gelet:
Eigenheid” oftewel originaliteit van je werk
Eenheid“, een duidelijke taal of verhaal, consistentie, werken vanuit een bepaald concept
Kwaliteit” het werk moet passen binnen onze professionele normen.
Professionaliteit ” goede expositielijst, website, aangesloten bij andere professionele instellingen, kun je evt. leven van zijn/haar werk
Oorspronkelijkheid” neemt je een speciale plek in de kunstwereld in
Zelfreflectie” ben je in staat op je eigen werk te reflecteren ten aanzien van bovenstaande zaken en werk van andere kunstenaars.
Techniek” maak je werk op een technisch acceptabel niveau?
Concept” wanneer het werk meer conceptueel is moet er ruimte zijn voor discussie over de diepgang en mogelijkheden te bespreken.

Het werk, minimaal 5 recente werken (maximaal 10), kan op de nog vast te stellen datum tussen 16:30 en 17:30 uur in Kadmium, Agathaplein 4 Delft, gebracht worden.
Lever daarnaast ook je cv, een inhoudelijke tekst (maximaal 1 A4) met een korte motivatie waarom je je wilt aansluiten in.
Een medewerker van het Prinsenkwartier zal aanwezig zijn.
De volgende dag tussen 12 en 13 uur kan het werk weer opgehaald worden.
Over de toelating krijg je later maar binnen een week, via de mail bericht.

Meld je je aan en doe je mee?
Heb je belangstelling om mee te doen? Dan kun je kiezen uit twee mogelijkheden.
1. Meedoen als kunstenaar of,
2. lid worden als kunstenaar.

Als lid betaal je €130 per kalenderjaar en profiteer je van extra voordelen.
Betalende leden kunstenaars kunnen:
• meedoen met activiteiten zoals “Eigen werk beschouwen”, “Samen kunst kijken”, Studium Generale Kunstgeschiedenis en het maandelijkse kunstcafé.
• meedoen met de salons (lente en herfst) en de atelierroute met 50% korting op het inschrijfgeld (korting respectievelijk €25 en €35)
• vermeld worden op de site van de lente- en herfst salon en de Atelierroute. Tevens word je vermeld in de daarbij verschijnende publicaties
• deelnemen aan thematentoonstellingen en tentoonstellingen in groepsverband
• meedoen aan nevenactiviteiten zoals workshops , filmpjes en werkgroepen
• een vermelding krijgen op de website van Kadmium met informatie over de leden
• 20% bemiddelingskosten betalen bij de verkoop van kunstwerken i.p.v. de gebruikelijke 30%
• prioriteit krijgen bij speciale projecten (b.v. expo Ernst & Young en atelierruimte Nootdorp)
• eigen initiatieven ontwikkelen wat betreft tentoonstellingen
• nieuwsbrieven en uitnodigingen ontvangen voor tentoonstellingen

Geballoteerde kunstenaars die geen lid zijn kunnen:
• meedoen met het maandelijkse kunstcafé en “Samen kunst kijken”
• meedoen met de salons en de atelierroute, ze krijgen geen korting op het inschrijfgeld
• hun gegevens vermeld krijgen op de site van de salons en de atelierroute en de daarbij verschijnende publicaties
• deelnemen aan thematentoonstellingen.
• nieuwsbrieven en uitnodigingen ontvangen voor tentoonstellingen

 

Formulier