Me Mass Hysteria

vanaf 30/11/2017 tot en met 07/01/2018

ME, MASS AND HYSTERIA

Massahysterie, zowel positief als minder positief. Een persoonlijk gegeven kan uitgroeien tot een internationaal fenomeen.

Een dance event waar duizenden zichzelf ‘verliezen’ in de muziek, een vorm van massahysterie?

Of: biologisch eten, flippo’s verzamelen, Pokémons zoeken in Kijkduin, de massa aanranding in Keulen, Black Friday,  heksenverbrandingen, een geheel land huilend om de dood van de leider.

We doen zelf soms onbewust mee aan verschillende vormen van massa hysterie.
Wanneer ben je nog individu en wanneer ga je op in de massa?
Wanneer is dat fijn, goed en veilig en wanneer niet?

In deze tentoonstelling geven Jolanda Peeters en Gerrit Bruins hun visie hierop d.m.v. video projecties.

Daarnaast prikkelt Alina Androsowa met haar installatie onze ideeën over gender.

Annabel Essink laat de bezoekers zelf deelnemen aan de hysterie door vragen te stellen die daarna gepubliceerd worden op internet en dus voorgoed in de ether van de massa staan.

Het werk ‘Just being there’ van Jolanda Peeters en Gerrit Bruins onderzoekt het kantelpunt, dát moment dat maakt dat je als individu opgaat in de massa. Zij zien dit moment als een tijdelijk vacuüm, een moment waarin je zintuigen overbelast raken, je mentale gesteldheid verandert, referentiekaders wegvallen en er een versterkte focus op het ‘hier-en-nu’ ontstaat. Dit kan een moment zijn van vervreemding, verwarring, hysterie, maar het kan ook het moment zijn van synergie, van euforie van creativiteit.

Wat zeker is dat je in dit moment kritische drempels over gaat waar je eigenheid verdwijnt en je je bindt met iets nieuws: de dynamiek van de onbekende massa.

In het werk ‘Just being there’ onderzoeken de kunstenaars dit moment van overgave aan de hand van de volgende vragen:

  • Waar ligt het kantelpunt dat je als individu opgaat in de massa? Wat veroorzaakt dit kantelpunt, of welke omstandigheden leiden ertoe? Wat ervaar je dan precies?
  • Wat maakt dat mensen zich in een massa anders gedragen dan daarbuiten?
  • Wat zijn de kenmerken van dit gedrag van de massa, van buiten af gezien, waardoor het een imponerend effect heeft?

Bovenstaande vragen waren voor de kunstenaars leidend bij het ontwerpen van de installatie.

Over de kunstenaars

Jolanda Peeters en Gerrit Bruins kennen elkaar vanuit de Willem de Kooning Academie waar zij beiden zijn opgeleid tot autonoom beeldend kunstenaar. Zij maken onafhankelijk van elkaar eigen werk en met enige regelmaat gaan zij een partnerschap aan om installatiekunst te maken op locatie. Momenteel werken zij ook aan de realisatie van een groot kunstproject aan de oevers van de Nieuw Maas, genaamd ‘On the Waterline’.

Belangrijke eigenschappen van hun werk zijn principes zoals ruimtelijk, tijdelijk, multimediaal en interactief.

Wat hen bindt is de gezamenlijke drive en ambitie om de potentie van wat verborgen is in de interactie tussen de locatie, de beelden, de elementen zoals licht en schaduw en de toeschouwer te onderzoeken en zichtbaar te maken.

curator

Joost Konings, Annabel Essink

deelnemende kunstenaars

Gerrit Bruins

“Mijn werk maak ik vanuit mijn interesse in tegenstellingen. Tegenstellingen tussen dimensies als ratio en emotie, realiteit en surrealiteit, eigenheid en anonimiteit, origineel en kopie. Vanuit mijn emoties maak ik schilderijen en tekeningen waarbij mijn authentieke fysieke gebaar een belangrijk uitdrukkingsmiddel is. Vanuit mijn rationaliteit werk ik met computerprogramma’s en digitale technieken waardoor nieuw werk ontstaat. De spanning tussen het ‘zelf maken’ en ‘ontstaan’ intrigeert mij en vormt de basis voor mijn werk.”

Gerrit Bruins werkt in diverse disciplines van de beeldende kunst. Naast dat hij schilderijen en tekeningen maakt, werkt hij veelvuldig met digitale technieken, zoals 3D printen en scannen en bouwt hij installaties. Vanuit zijn interesse voor alles wat buiten bekende grenzen valt heeft hij gestudeerd en geëxposeerd in landen als Engeland en Frankrijk. In 2018 staat een werkperiode in Senegal gepland.

website

Jolanda Peeters

‘Ik hou van het zoeken naar de verborgen aspecten van materialen door deze te vervormen, in een ander perspectief te plaatsen en onderhevig te laten zijn aan natuurlijke krachten zoals licht, wind en water. Zo ontstaat er een nieuwe samenhang die leidt tot nieuwe beelden. Deze beelden hebben een eigen schoonheid die bijzonder, maar vergankelijk is.’

Jolanda Peeters maakt metalen werken waar door het samenspel van licht en schaduw, in combinatie met gekleurde projecties nieuwe gelaagdheden in een kunstwerk ontstaan. Zij werkt graag met ruwe natuurlijke materialen zoals metaal, hout en gips.

Daarnaast maakt zij korte veelal surrealistisch aandoende video’s en foto’s die dienen als basis voor haar kunstwerken of juist zorgen voor een extra gelaagdheid bij de sculpturen en installaties die zij bouwt. Zij heeft onderzoek gedaan naar de dialoog die ontstaat tussen de toeschouwer en de kunst in een performatieve ruimte en gebruikt deze inzichten steeds meer in haar werk.

website

Alina Androsowa

Geboren worden in een land en opgroeien in een ander heeft een overduidelijk effect gehad op Alina (1994) en haar werk. Ze heeft een westerse (nederlandse) levensstijl aan de ene kant en een siberische (aziatische) kijk en extremen in karakter aan de andere kant. De westerse wereld heeft haar vrijheid gegeven om te zijn wie ze wil zijn. Het geeft haar de vrijheid om een kunstenaar te zijn juist waar haar aziatische natuur haar wat beschermend en gesloten maakt, maar haar wel toestaat om in extremen te denken als een vorm van overlevingsstrategie. Dit is ook de reden waarom haar werk vaak uitkomt op taboes, verstand, absurditeit, nostalgie, melancholie en allerlei andere soorten gevoelens en principes over de controle die de mens bewaart door wat de persoon is aangeleerd.
Door haar klassieke achtergrond in de kunst komt ze vaak uit bij beeldhouwen, maar recente werk vertoont ook nieuwe media zoals beeldhouwen met video. Deze video sculpturen zijn niet precies en subtiel, maar reflecteren een snelle en wat nonchalante aanpak waarin ze meestal zichzelf en andere amateur acteurs gebruikt om haar overdreven versies van de realiteit na te spelen. Op deze manier maakt ze de onderwerpen wat luchtiger en laat ze haar frustratie zien, terwijl ze zich laat inspireren door het surrealistische, en horror. Bovenop haar interesse in klassieke en nieuwe artistieke media is ze beinvloed door de popcultuur en kitch die haar kunst en design een vervreemdende wending geeft. Deze vervormingen zorgen voor verwarring en prikkelende gedachten voor het publiek waar Alina naar op zoek is.

website

Annabel Essink

Het begint klein en eindigt groots
Ik wilde alleen iets met je delen
Een herinnering, een gedachte
Groeide uit tot iets van velen
Wie ben ik en wat ben jij?
Of bestaat alleen nog wij?
Little thing suddenly enormous
I just wished to share
A memory or thought
But now that all seem to care
I wonder
Who am I and what is you?
Or is there only us?

website

overzicht