Het oplossen van vertrouwde structuren is een terugkerend fenomeen in onze samenleving. Maatschappelijke en economische structuren veranderen snel of worden simpelweg irrelevant. In onze tijd zijn de factoren achter dit verschijnsel globalisering, technologische ontwikkelingen en financiële perikelen.  Door deze krachtmeting ontstaat ruimte voor nieuwe en verfrissende oplossingen.

De huidige kunst reflecteert deze ontwikkelingen. Hierin borrelen grensoverschrijdende expressievormen, effecten van nieuwe media en technieken, het verdwijnen van hiërarchische indelingen en nieuwe organisatie- en financieringsvormen naar boven. Onbevreesd combineren de kunstenaars deze nieuwe vormen met elementen uit het verleden die als belangrijk ervaren worden. Zij creëren een beeld dat niet meer in structuren is te vangen, dynamisch en vol energie.

Met het jaarthema OPLOSSEN gaat kunstencentrum Kadmium een serie tentoonstellingen maken die reflecteren op deze dynamiek van oplossende structuren, soms met een onderzoekend karakter.