Zomersalon 2014

vanaf 29/05/2014 tot en met 29/06/2014

Kadmium organiseert twee keer per jaar een salon waarvoor geballoteerde kunstenaars uit Delft en omgeving zich kunnen aanmelden. Op deze wijze speelt Kadmium een stimulerende alsmede faciliterende rol voor kunstenaars in en rondom Delft.

Van 29 mei tot en met 29 juni vindt in Kadmium de zomersalon plaats, dit jaar in plaats van de gebruikelijke lentesalon vanwege organisatorische redenen. Het thema van deze zomersalon sluit aan bij het jaarthema van Kadmium; ‘ oplosssen’. De kunstenaars kunnen er voor kiezen werk aan te leveren dat verband houdt met het thema. Daarnaast verbindt Kadmium dit jaar een concept aan de komende salon waarmee zij in wil gaan op de draagkracht van tekstuele beschrijvingen van kunstwerken. Dit element dient tevens bij te dragen aan een actuele benadering van een klassieke tentoonstellingsvorm.

Het concept onderzoekt middels de expositievorm, een masterclass voor deelnemende kunstenaars en een daarop volgende verdiepende presentatiebijeenkomst, in hoeverre je als beeldend kunstenaar de kracht en de balans kunt bepalen van en tussen een woordelijke beschrijving en de beeldende kracht van het werk. Hoe ligt de (draag)kracht van woord en beeld als je deze als twee afzonderlijke onderdelen presenteert? Kunstenaar en publiek worden uitgenodigd de coherentie van deze segmenten te beschouwen.

Hier leest u meer over het concept voor de Zomersalon 2014.

Hier leest u meer over het jaarthema.

Opening:                   zondag 1 juni 15:00 uur

Deelnemers:          Leni van den Band, Riëlle Beekmans, Brighart, Coby Brinkers, Coen Dekkers, Roos Duyvestijn, Sascha van Eijk, Rob van Es, Janno Fleer, Trudie van Ginkel, Rik van Hazendonk, Fred Hemmes, Evaria Hoenderop, Jeannette Infante Ferreira, Cobi de Jong, Winnie de Keizer, Elise Kloppers, Joost Konings, Rosemarijn van Limburg Stirum, Jacqueline Louter, Anne Rijnders, Cedrie Sikkens, Flora van Stek, Sunny de Vroedt.

Masterclass:           Voor deelnemers, zaterdag 10 mei 10:00-15:00 uur

 De masterclass ‘Beeld en Tekst’ wordt gegeven door schrijver van tekst voor kunstenaars, kunstenaar en kunsthistoricus Janet Meester en zal inhoudelijk alsmede praktisch ingaan op de valkuilen en mogelijkheden bij het schrijven over (eigen) beeldend werk.

Presentatiebijeenkomst:      Voor deelnemers, 15 en 22 juni 12:00-15:00 uur

Tijdens de verdiepende presentatiebijeenkomst presenteren, bespreken en toetsen de deelnemers onderling hun tentoongestelde werken aan de hand van de opgedane kennis van de masterclass.

Concept: Laura Abbink / Rik van Hazendonk

Zie ook zomersalondelft.nl

Zomersalon 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Opening

Opening zondag 1 juni 15:00

Zondag 1 juni om 15:00 uur worden de Zomersalon Woord en Beeld en de in memoriam expositie van Rinné Mervel geopend. Zie ook zomersalondelft.nl