Zij studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit in Leiden (1984 – 1990), is afgestudeerd in de geschiedenis van de moderne kunst.
Zij heeft daarna haar eerstegraads lesbevoegdheid gehaald en heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in kunst in de openbare ruimte, cultuureducatie en collectiemanagement. Zij werkt voor culturele instellingen en gemeenten.