Introductie concept Zomersalon 2014

Tekstuele beschrijvingen zijn niet weg te denken uit de beeldende kunst. Denk aan de vele kunstwebsites, blogs, expositieteksten, kunsttheorie, kunstkritiek en financieringsmogelijkheden. Voor beeldend kunstenaars is het vermogen om zichzelf te uiten met woorden een belangrijke vaardigheid. Een beschrijving (van diens beroepspraktijk ofwel een afzonderlijk werk) kan voor de beeldend kunstenaar evenzeer verheldering brengen als voor een toeschouwer.

Het schrijven over kunst is een vakgebied op zichzelf. De taal die wordt gebruikt bestaat uit een voortdurend veranderende woordenschat, die moet worden geleerd en vakkundig dient te worden toegepast.

Het concept onderzoekt middels de expositievorm, een masterclass voor deelnemende kunstenaars en een daarop volgende verdiepende presentatiebijeenkomst, in hoeverre je als beeldend kunstenaar de kracht en de balans kunt bepalen van en tussen een woordelijke beschrijving en de beeldende kracht van het werk. Hoe ligt de (draag)kracht van woord en beeld als je deze als twee afzonderlijke onderdelen presenteert? Kunstenaar en publiek worden uitgenodigd de coherentie van deze segmenten te beschouwen.

Masterclass
10 mei

Als essentieel onderdeel van de zomersalon nemen de kunstenaars vooraf deel aan een masterclass en tijdens de salon aan een presentatiebijeenkomst. De masterclass ‘Beeld en Tekst’ wordt gegeven door schrijver van tekst voor kunstenaars , kunstenaar en kunsthistoricus Janet Meester en zal inhoudelijk alsmede praktisch ingaan op het schrijven van een beknopte werkomschrijving. Wat is het verschil tussen taal en beeld? Kan de betekenis van een kunstwerk worden overgebracht in tekst? Wat zijn de valkuilen en mogelijkheden bij het schrijven over (eigen) beeldend werk?

Presentatiebijeenkomst
15 juni

Tijdens de presentatiebijeenkomst zullen de kunstenaars elkaar hun tentoongestelde werken presenteren. Hiervoor is de leidraad de uitkomst van de masterclass ‘Beeld en Tekst’. Aan de hand van de uiteindelijke teksten waar op 10 mei en daarna nog individueel aan gewerkt is kan men elkaar een korte presentatie geven van zo’n tien minuten per persoon. Er wordt vervolgens ruimte geboden voor onderlinge bespreking. Zodoende is er een feed-back moment waarin de kunstenaars inzicht krijgen in de mate waarin hun teksten de werken daadwerkelijk in een goede balans weergeven. De presentatiebijeenkomst is bedoeld om op een informele manier om te gaan met de kennis opgedaan tijdens de masterclass en elkaar daarin te steunen door middel van gesprek en reactie.

De masterclass en de presentatiebijeenkomst zijn onderdeel van de zomersalon waaraan de kunstenaars deel nemen.

Concept: Laura Abbink / Rik van Hazendonk