Rik van Hazendonk Notie van Ruimte

vanaf 12/04/2012 tot en met 06/05/2012

Mijn werk is een zoektocht naar een beeld dat klopt.

Vanuit het werk zelf, dienen zich talloze mogelijkheden tot handelen aan. Daarbij speelt de verfhuid en de manier waarop die in te zetten is een belangrijke rol evenals toeval en onvoorspelbaarheid. Handelingen waarbij verf wordt toegevoegd zijn in de zoektocht gelijkwaardig aan die waarin de verfhuid wordt aangetast door er in te snijden of door hem zelfs deels te verwijderen.

Door gebruik te maken van lineaire of rastervormige gebaren komt er een vorm van ordening in de verf. Deze ordening gaat een broos evenwicht aan met de spontaniteit en het chaotische van de onorthodoxe handelingen.

De werken zijn zodoende een weerslag van het schilderen. Ze verwijzen nergens anders naar dan naar het schilderproces zelf.

Ze representeren niet zozeer een beeld als wel een vorm van ruimte. De kijker wordt hierin op zichzelf teruggeworpen.

deelnemende kunstenaars

Rik van Hazendonk

website