L’Homme qui rit

vanaf 17/01/2013 tot en met 17/02/2013

De tentoonstelling L’ Homme qui rit bevraagt datgene waar we naar kijken, zien we een glimlach of een grimas? Is het een bevestiging of een aanklacht? Beeldende kunst in zijn veelvoud aan technieken kent veel mogelijkheden om onze gemoedstoestand hierbij met grote of kleine afstand vorm te geven. U wordt uitgenodigd om al kijkend uw eigen positie te bepalen.

Peter Hellemons, Sjef Henderickx, Stijn Peeters en Efrat Zehavi ondernemen een zoektocht naar de aard van betrekkingen tot anderen, schoonheid en zingeving. Ze maken hierbij gebruik van de rijkdom van bestaande beeldelementen om hun kijk op de werkelijkheid te verbeelden.

De tentoonstelling is samengesteld door Roelie Zijlstra en Henny van Leeuwen (Kunst Zoekt Muur). Kunst Zoekt Muur selecteert kunstwerken voor mensen die houden van authentieke, betekenisvolle en bezielde kunst.

L’Homme qui rit is van 17 januari tot en met 17 februari te zien in kadmium.

Op 20 januari 2013 om 15.00 uur zal de tentoonstelling geopend worden door Katinka Broos, predikant en buurtpastor te Rotterdam.

deelnemende kunstenaars

Peter Hellemons

Peter Hellemons grijpt met zijn werk in op een wereld die wij goed lijken te kennen en maar moeizaam kunnen begrijpen. De relaties tussen ouder-kind-grootouder; de structuren van het gezinsleven. Ze komen in bijna ieder werk van Hellemons terug. De toeschouwer wordt op een bijna romantisch-poëtische manier meegenomen in een zoektocht naar heden, verleden en de toekomst.

Sjef Henderickx

Mijn beelden ontstaan uit series tekeningen, en omgekeerd. Zij vormen de twee belangrijkste aspecten van mijn werk.

In Kadmium maak ik een nieuwe variant van de installatie "Global Position"die onlangs in Schiedam te zien was, in combinatie met een aantal tekeningen

De beelden zijn van papier-mache, en lijken uit een archeologische context te komen.
Archetypische symbolen en betekenissen gaan met elkaar in dialoog.

Stijn Peters

"Is het mogelijk om met de middelen van de kunst grip te krijgen op de complexe wereld waarin we leven? In diverse grafische technieken , tekenend en schilderend zoekt Stijn Peeters naar verbanden, duiding, troost en hoop. Vaak zoekt hij de laatste jaren op een directe manier contact met zijn publiek, via internet of projecten in de openbare ruimte, waarbij het opvallend is dat de gebruikte technieken eerder aan de 19e dan aan de 21e eeuw doen denken."

Efrat Zehavi

The Museum of Subjective Science (MoSS) is een classificatie systeem dat gebaseerd is op een aantal intuïtieve categorieën die zijn ontstaan uit jarenlange praktijkervaring als kunstenaar. Enkele door mij benoemde categorieën in dit systeem zijn bijvoorbeeld: Habeas Corpus, Mytologenetica of Psychotecture. Het belangrijkste vraagstuk dat achter het MoSS schuilt gaat is: hoe veel vrijheid heeft een individu om zijn eigen leven in handen te nemen, hoe vrij zijn wij in het proces van keuzes maken en in het ontwikkelen route van ons leven. Je kan het misschien ook in een vraag samenvatten: hebben wij vrije wil?

Om dit ingewikkelde onderwerp te onderzoeken gebruik ik mijn lichaam, de sensaties, ervaringen en levens verhaal; Ik ben gelijktijdig zowel de onderzoeker als de onderzochte en tegelijkertijd het subject én het object.

overzicht

Opening

opening L’HOMME QUI RIT zondag 20 januari 15.00 uur

Zondag 20 januari 2013 om 15.00 uur wordt de expositie L’HOMME QUI RIT feestelijk geopend door Katinka Broos, predikant en buurtpastor te Rotterdam. De tentoonstelling is samengesteld door Roelie Zijlstra en Henny van Leeuwen en toont werk van: Peter Hellemons, Sjef Henderickx, Stijn Peeters en Efrat Zehavi.