Le Détour

vanaf 03/05/2019 tot en met 09/06/2019

De stad als levend organisme is het onderwerp van de expositie Le Détour bij Kadmium. En dan met name de wijze waarop je naar de stad kunt kijken, vandaar de ondertitel: gefragmenteerde stad, meervoudig perspectief. Het is immers de bril die je opzet die het zicht dicteert en of je bereid bent van de uitgestippelde route af te wijken. Door te dwalen, een omweg te nemen of te verdwalen, kom je op onverwachte plekken en openen zich verrassende perspectieven.

Kunstenaar Rien Monshouwer dwaalde veel door de stad en zijn woonwijk, het oude centrum van Den Haag. Historisch beladen en voortdurend in herstel. Hij zocht het spanningsveld op tussen heden en verleden. Wat herinner je je van een plek als huizen of zelfs hele straten afgebroken zijn. Het geheugen hapert en je vraagt je af wat er ook alweer stond. Monshouwer verwerkt deze rekbare herinneringen in fotocollages, installaties of subtiele tekst-tekeningen. Bij Kadmium ligt de nadruk op zijn monumentale schilderijen, die met titels als Huizen van veelkleurige herinnering verwijzen naar die vervlogen architectuur, maar tegelijkertijd veel meer zijn dan dat. Doeken opgebouwd uit complexe kleurvelden, plattegronden of niet nader te duiden ruimten. Werk dat tegelijkertijd dwingend en kwetsbaar is.

Jean van Wijk is, evenals Rien Monshouwer, geïnteresseerd in de wijze waarop we waarnemen en maakt gebruik van meerdere disciplines. Van Wijk is eerder een constructeur dan een verhalenverteller en richt zich nadrukkelijk op de grammatica van de waarneming. Deze onderzoekt hij procesmatig en zo ontstaan series, die onderling verweven zijn en naar elkaar verwijzen. In de expositie worden een aantal van zijn ruimtelijke objecten getoond, zoals wandobjecten van fictieve architectuur met haperende verhoudingen tussen binnen- en buitenruimtes. Dat maakt dat de aard van de gebouwen vaak raadselachtig is. Juist door dit openbreken en ontmantelen kunnen nieuwe ruimten zich ontvouwen en onvoorziene perspectieven ontstaan.

curator

Ingrid van Santen

deelnemende kunstenaars

Rien Monshouwer

website

Jean van Wijk

website

overzicht

Opening

Opening Le Détour

Op vrijdag 3 mei vindt om 17.00 uur de opening van Le Détour plaats in Kadmium. De expositie is samengesteld door Ingrid van Santen en toont werk van de kunstenaars Rien Monshouwer en Jean van Wijk. Tijdens de opening leest Rien Monshouwer enkele van zijn verhalen voor.