‘Kwetsbaar’

vanaf 15/12/2016 tot en met 20/01/2017

Het bijna gepasseerde 2016 stond voor Kadmium Delft in het teken van de thema’s ‘Co-Existentie’ en ‘In Transit’ in relatie tot het hedendaagse politieke en artistieke klimaat.
‘Co-existentie’ kan het best omschreven worden als ‘naast elkaar bestaan’ en ‘in transit’ als ‘in  beweging’- en ‘in verandering’ zijn.In de tentoonstelling ‘kwetsbaar’ staat de  ‘bewegende’ en de ‘veranderende’ mens centraal. Het omgaan met veranderingen, het verleggen van grenzen, de voortgang van tijd, maakt de mens tot wie zij is; maar het maakt haar gelijkertijd ook kwetsbaar.
De tentoonstelling ‘kwetsbaar’ is te zien van 15 december 2016 tot en met 15 januari 2017 en laat de [on]zichtbare mens in de stad zien, levend naast de ander, het toont de mens in haar overgang naar een andere levensfase en tot slot komt de breekbaarheid van de mens in haar meest tastbare vorm aan de orde; als individu.

De vijf deelnemende kunstenaars aan deze expositie maken ieder op hun wijze elementen van deze kwetsbaarheid zichtbaar en welhaast tastbaar.

 

***

Workshop ‘Het kwetsbare portret’

Op 7 januari 2017 organiseert Kadmium een workshop rondom het ‘Kwetsbare’ fotografische portret. Mede curator  van de tentoonstelling ‘Kwetsbaar’ Coen Dekkers zal na een inleiding een workshop  begeleiden rondom dit thema.
Tijd & plaats: 7 januari  13:00 -17:00
belangstelling mail: code.coen@planet.nl

‘Vulnerable’

The almost passed 2016 was centered by Kadmium Delft around the themes ‘Co-Existence’ and ‘In Transit’ in relation to the contemporary political and artistic climate. “Coexistence” can be described as ‘living next to each other’ and ‘in transit’ as  ‘on the move’ or ‘in change’. The exhibition ‘Vulnerable’ is about human fragility, it’s about people on the move, people in development and people in change . Managing change, pushing the boundaries, and progress of time, makes people who they are; but it makes people at the same time vulnerable as well.
The exhibition ‘Vulnerable’ shows the [in]visible human existence in the city, living next to the other. The exhibition shows the human vulnerability during the transition to another phase of life, and it finally shows human fragility in its most tangible form; the individual.
During the exhibition ‘Vulnerable’ five artists, each on their own characteristic way, are showing different elements of human vulnerability on an almost tangible way.

Workshop: ‘The Vulnerable Portrait’

On January 7, 2017 Kadmium organizes a workshop around the ‘Vulnerable’ photographic portrait. Co-curator of the exhibition ‘Vulnerable’ Coen Dekkerswill guide a workshop after an introduction on the theme.
Time and place: January 7 13:00 -17: 00
interested mail: code.coen@planet.nl

 

deelnemende kunstenaars

Johan Nieuwenhuize

Eva Lansink

Anneloes Pabbruwee

Goran Turnšek

Camiela Warringa

overzicht

Opening

‘Kwetsbaar’

Graag nodigen we je uit voor de opening van “kwetsbaar” op zondag 18 december om 15.00.