jury rapporten concours

De jury is te spreken over het niveau van de inzendingen. Gezien de jeugdigheid van de deelnemers is de veelvuldige associatie van  het thema ‘Oplossen’ met vergankelijkheid en dood opmerkelijk te noemen.

Daarnaast was het mooi te zien dat enkelen zich hebben laten inspireren door meesters uit het verleden als Fernand Leger, Casper Frederich en Eduard Munch.

De jury was vrijwel unaniem in het toekennen van de twee eervolle vermeldingen en de drie prijzen.

Janneke de Lange      1e prijs

De jury was zeer onder de indruk van het kleur- en materiaalgebruik en de onvermijdbare associatie met het werk van de Noorse schilder Edvard Munch.

Maar er is meer aan de hand, het is een Munch van deze tijd. De projectie op de muur intrigeert en verhoogt de levendigheid van dit prachtige schilderij. De hand die ‘Oplost’ in het landschap relativeert de rol van de mens ten opzichte van de machtige  levensaders van ‘onze Aarde’.

Leonie Remmerswaal            2e prijs

 

De levensfasen van de mens zijn indringend verbeeld in dit vierluik. Leven en dood lossen in elkaar op en omgekeerd. Het gebruik van verschillende technieken en het subtiele, terughoudende kleurgebruik waarin grijstinten op subtiele wijze worden gecombineerd met gekleurde detailleringen, versterken het effect van het onontkoombare.

Luc van der Vlught    3e prijs       

Verrassend materiaal gebruik verbeeldt op indringende wijze de levensfasen en de levensloop van het geportretteerde echtpaar. Het houten paneel met een gedroogd bloementje als treffend detail verwijst naar de zestiger jaren en vervlogen tijden.Het spiegelend materiaal waarin de beschouwer zichzelf ziet is meer van deze tijd en maakt van geheel een onvermijdelijke reis in de tijd.

Doris van der Heuvel Eervolle Vermelding

Het werk van Doris van der Heuvel heeft een sterk illustratief karakter. Het zou zo gebruikt kunnen worden in een verhalenbundel of sprookjesboek. Vooral de combinatie van ‘Dag en Nacht’ spreekt de jury erg aan. Kleurgebruik, vlakverdeling en compositie versterken de beelden en dwingen tot een nadere beschouwing.

Wynona Bakker Eervolle Vermelding

Dit landschap roept onvermijdelijk associaties op de landschappen van Casper Friderich. Het berglandschap heeft plaatsgemaakt voor een sky-line van een metropool. Het meisje op de voorgrond lijkt de nieuwe wereld te beschouwen.

Het kleurgebruik is helder, de spiegelingen in het water stimuleren de verbeelding.