INterieur – EXterieur – VIER plaatsbepalingen

vanaf 20/08/2015 tot en met 24/09/2015

Kunstcentrum Kadmium zoekt opnieuw haar plaats. Door de verhuizing naar Het Prinsenkwartier zijn we binnen één oud kloostergebouw naaste buren geworden van diverse kunstinstellingen, waaronder Museum Prinsenhof. Dat daagt uit om te kijken waar je staat. Hoe werken we samen? Hoe onderscheiden we ons? Kunnen we op deze nieuwe locatie ook een nieuw publiek bereiken? Hoe kunnen we een factor van betekenis zijn in de Delftse kunstsituatie?
Kadmium onderzoekt dat uiteraard met artistieke middelen. Met tentoonstellingen zoals INterieur – EXterieur die het begrip ‘verhuizing’ in een bredere context plaatsen. Waar de een neerstrijkt op een goed geplande plek, raakt de ander ongewild op drift. Coby Brinkers heeft als curator vier kunstenaars benaderd om deze gedachtes in concrete vormen te gieten.

Opening:  23 augustus, 15 uur door
Jan Brouwer, voorzitter Coöperatie Prinsenkwartier en onderzoeker cultuur en stedelijke ontwikkeling.
Curator: Coby Brinkers
16 september, 20 uur in Prinsenkwartier in samenwerking met TOP:
Bert van Meggelen, actief met culturele planologie, interviewt enkele van de kunstenaars.

INterior – EXterior – FOUR landmarks

Arts Centre Kadmium once again is searching for its place. By moving to the Prinsenkwartier, we find ourselves in a former convent building, as the close neighbors of several arts organizations, including Museum Prinsenhof. This presents the challenge to look and consider ones place. How do we work together? How do we differentiate ourselves? Can we, at this new location, reach a new audience? How can we be a significant factor in the Delft art scene?

Kadmium of course investigates this through artistic means. With exhibitions like INterior – EXterior which consider the term ‘to move’ in a broader context. Where one lands and is found perching on a well-planned spot, the other is set unintentionally adrift. Coby Brinkers is the curator of the exhibition and has approached four artists to translate these thoughts into a concrete form.

The journey to another space begins with ‘Rainbow Station’ from Daan Roosegaarde, a projection he made for the 125-year old building of the Central Station in Amsterdam. For this projection he uses a liquid crystal technology that has been recently developed by astronomers at the University of Leiden. The work represents the magical color spectrum that is hidden in ordinary light and is visible only in exceptional circumstances, unfolding – just – on the border between day and night.

The journey to another destination is not without danger. Trudy Kunkeler evokes the courage of seventeenth-century navigators who, with only rudimentary maps to guide them, went out to meet the immeasurable. Her ceramic Marine Landscape appears as a constantly repeated poll of length, width, depth and height. The one who travels from A to B must also be able to determine their location.

Mark de Weijer tunes his work to its specific location. He explores the space – the almost abstract remnants of a former convent building – and translates it into paper wall coverings. The handmade sheets, coming from a water mill , are applied with thin layers of watercolor paint to achieve colour. Together, wall and paper create the picture, which urges us to take time for the perception of color and space.

Who lived in earlier time at this location in Delft? Janneke Kornet explored the special history of three generations of women associated with the Prinsenhof. Anna of Saxony, the second wife of William of Orange; their daughter Emilia of Nassau and her daughters, the Princesses of Portugal. What kind of lives did these women lead?

curator

Coby Brinkers

deelnemende kunstenaars

Daan Roosegaarde

De reis naar een andere ruimte begint met ‘Rainbow Station’ van Daan Roosegaarde, een projectie die hij maakte voor de 125 jaar oude constructie van het Centraal Station in Amsterdam. Daarbij gebruikt hij een liquid crystal-techniek die recent ontwikkeld is door sterrenkundigen van de Universiteit van Leiden. Het feeërieke kleurenspectrum dat schuil gaat in alledaags licht en dat alleen in uitzonderlijke omstandigheden zichtbaar wordt, ontvouwt zich – even – op de grens van dag en nacht.

Trudy Kunkeler

De reis naar een ander bestemming is niet zonder gevaar. Trudy Kunkeler herroept de moed van zeventiende-eeuwse zeevaarders die op basis van rudimentaire kaarten het onmetelijke tegemoet gingen. Haar Maritieme Landschap van keramiek oogt als een telkens herhaalde peiling van lengte, breedte, diepte en hoogte. Wie van A naar B gaat moet ook zijn plaats kunnen bepalen.

Mark de Weijer

Mark de Weijer stemt zijn werk af op de ​specifieke locatie​. Hij onderzoekt de ruimte – het bijna abstracte overblijfsel van een voormalig kloostergebouw – en vertaalt dit in een wandbekleding van papier. De handgeschepte vellen, afkomstig van een Veluwse watermolen, worden met dunne lagen aquarelverf op kleur gebracht. Samen vormen wand en papier een beeld, hetgeen ons aanspoort om de tijd te nemen voor de beleving van kleur en ruimte.

Janneke Kornet

Wie leefden er vroeger op deze locatie in Delft?  Janneke Kornet achterhaalde de bijzondere geschiedenis van drie generaties vrouwen die verbonden zijn met het Prinsenhof. Anna van Saksen, de tweede vrouw van Willem van Oranje; hun dochter Emilia van Nassau en haar dochters de Prinsessen van Portugal. Hoe was het leven van deze vrouwen?

Opening

opening INterieur – EXterieur 23 augustus

Zondag 23 augustus wordt de expositie INterieur – EXterieur  –  VIER plaatsbepalingen om 15:00 uur geopend door Jan Brouwer, voorzitter Coöperatie Prinsenkwartier en onderzoeker cultuur en stedelijke intwikkeling. Meer informatie over de expositie leest u hier.