In het spoor van Schoonhoven I: Mystiek

vanaf 01/11/2015 tot en met 08/12/2015

read this in English

Voor Delft kunnen we Schoonhoven gerust de Vermeer van de 20ste eeuw noemen.
Tijdens de Schoonhovenexpositie van Museum Prinsenhof Delft in Het Prinsenkwartier, het gemeenschappelijke onderdak van beide organisaties, organiseert Kadmium twee exposities waarin achtereenvolgens de mystiek en de basale eenvoud in zijn werk wordt belicht aan de hand van hedendaagse kunstenaars.

“Het wit als basis voor de mystieke ervaring.”
Kurt Leonhard

In contrast met hun basale eenvoud roepen de werken van Schoonhoven een buitengewoon complexe en lastig te vatten rijkdom aan ervaringen op. Het wit waarin ze zijn uitgevoerd draagt bij aan het mystieke karakter van zijn werk. In het persoonlijk leven van de kunstenaar zijn ook relaties tot ‘het verhevene’, zoals zijn fascinatie voor kerkenbouw, kathedralen en de katholieke kerk.
Deze deelexpositie toont werk van hedendaagse kunstenaars dat licht werpt op aspecten van de mystieke ervaring in het werk van Schoonhoven.

 

zondag 1 november, 15:00 uur door Sandra van Beek, auteur van Ik een nieuwe Mondriaan? Ik ben een ouwe Schoonhoven!

Nevenactiviteiten
vrijdag 30 oktober, 17:00 uur
Preview met rondleiding door de curatoren van de tentoonstelling op

Woensdag 25 november om 20:00 uur
Lezing Ad Dekkers (1938-1974)

door Piet Augustijn, oud-conservator hedendaagse kunst, Gorcums Museum, Gorinchem

Net als Jan Schoonhoven komt Ad Dekkers in de jaren 60 tot het maken van witte reliëfs. Naast pure visuele schoonheid wilde hij door het zo zuiver mogelijk gebruiken van visuele middelen uitdrukking geven aan universele begrippen. Dekkers vond voor die opvatting steun in de vrijmetselarij en er is reden aan te nemen dat de bijbehorende symboliek zijn werk beïnvloed heeft.
www.topdelftdesign.nl

Uitgave: Bij deze expositie verschijnt een boekje met begeleidende informatie. Kosten 2 euro.

Vrijdag 27 november om 16.00
“Kinderparkeerplaats; In het spoor van Jan van Schoonhoven; Mystiek”

In het teken van de tentoonstelling In het spoor van Jan van Schoonhoven is eind november een workshop ‘Schaduwvangen’ bij de Kinderparkeerplaats.
Schaduw vangen is een performance workshop waar kinderen van 6 tot 12 jaar, in samenwerking met elkaar, elkaars schaduwen vangen op een groot laken. Bewegen op muziek is basis voor de schaduwen. De schaduwen worden daarna overgebracht op karton en bewerkt tot een individueel werkstuk waarvoor eenvoudige materialen worden gebruikt zoals karton, papier, zwarte en witte verf, inkt en lijm. Wat overblijft op het laken is het Gesamtkunstwerk. Na afloop worden de werkstukken gepresenteerd.

Belangrijk in deze workshop is samenwerking, mystiek, licht en donker.

Plaats: Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
Datum: 27 november 2015
Tijd: 16:00-18:00 uur
Prijs: 7,50 en met Delftpas 5,00

 

curator

Rik van Hazendonk

deelnemende kunstenaars

Joachim Bandau (D)

untitled 

Joachim Bandau is bekend als beeldhouwer en als schilder van Schwarzaquarelle met veel lagen transparante zwarte waterverf. In relatie tot het werk van Schoonhoven toont Bandau drie lichte aquarellen van 1 x 0.70 m., waarin telkens twee vlakken zijn geschilderd - egaal, ijldun en in dezelfde kleur, i.e. dezelfde verdunning van de zwarte aquarelverf. Een middenvlak en een aangrenzend vlak daaromheen worden zichtbaar door de elkaar rakende, ingedroogde contourlijnen van beide vlakken. De zichtbare lijn lijkt in een beweging getekend - is echter schilderkunstig ontstaan. De vorm van de
doorgaande lijn associeert met een volume. Ruimtelijkheid en licht zijn echter in het vlak getrokken - rustig en met beheerste snelheid van het penseel. Het moment van het schilderkunstige.
-Mirjam de Winter, oktober 2015

Willy de Sauter (B)

Dubbelpaneel - krijtlagen op paneel - Foto Willy de Sauter 

Robert Ryman beweerde dat kunst maken ‘ een mirakel ‘ oplevert  -  in de kunst van Willy De Sauter is dat niet anders.

"Willy De Sauter imiteert de natuur niet, het is de natuur die zorgt voor de wispelturige schoonheid voor zijn compromisloze kunstproductie die op een weergaloze manier in het licht van de wereld verschijnt."

Luk Lambrecht.

Yumiko Yoneda (J/NL)

Birth of Silence 11213-2013   foto: Eric de Vries

De beelden van Yumiko Yoneda hebben een herkenbare vorm. Ze zijn rond, wit of grijs, verstild en hebben een van binnenuit gespannen organisch volume. Ze worden weloverwogen in de ruimte geplaatst waardoor er een spirituele “tuin” ontstaat.

Bram Zwartjes

R.O.II  Caseïneop linnen- 100 x 140 cm  2013  Foto: Bram Zwartjens ]

In het werk van Bram Zwartjens is vaak een basispatroon van geometrie en ordening aanwezig.
Abstractie en figuratie spiegelen zich en gaan als twee polen verbindingen aan. Zelf zegt hij over zijn inspiraties: “Filosofie, natuurwetenschappen en kunst trachten het mysterie van het bestaan te doorgronden, ieder met een eigen vormensysteem.”
“Zoals de natuur haar creativiteit ontplooit binnen haar wetmatigheden, zo ontvouwen mijn ideeën zich binnen de wetmatigheden van mijn materialen.”

Opening

In het spoor van Jan Schoonhoven II: Basale eenvoud

Zondag 13 december om 15:00 uur wordt de expositie “In het spoor van Jan Schoonhoven II: Basale Eenvoud” geopend door Marga Schoemaker – van Weeszenberg curator Museum Prinsenhof Delft exhibition: Kijk, Jan Schoonhoven.  Kunstenaars: Dominique de Beir (Fr) Rik van Hazendonk Hans Houwing Bas van der Wal Meer informatie over de expositie vindt u hier.

Opening

In het spoor van Jan Schoonhoven I: Mystiek

Zondag 1 november om 15:00 uur wordt de expositie “In het spoor van Jan Schoonhoven I: Mystiek”  geopend door Sandra van Beek, auteur van Ik een nieuwe Mondriaan? Ik ben een ouwe Schoonhoven!  Kunstenaars: Joachim Bandau (D) Willy de Sauter (B) Yumiko Yoneda (J/NL) Bram Zwartjens Meer informatie over de expositie vindt u hier.