Her-Komst

vanaf 24/06/2010 tot en met 11/07/2010

De band tussen kunst, architectuur en hergebruik

Het idee achter Her-Komst is dat kunst, architectuur – en alles wat door hergebruik een tweede leven krijgt – veel vaker dan we denken gestalte krijgt als een mengvorm. Fotografie van gebouwen bijvoorbeeld, maar ook de esthetische vorm van een gebouw zelf. De maquettebouwers van ‘Made by Mistake’ laten bovendien zien dat hergebruik van oud maquette-materiaal een nieuwe bestemming kan krijgen waarin kunst en architectuur samenvallen.

Her-Komst laat zien wat de oorspronkelijke basis is van het idee (kunst, architectuur en hergebruik) en laat vervolgens zien hoe in een hybride-toepassing er nieuwe vormen ontstaan die zich niet storen aan rigide grenzen tussen kunst en architectuur.

De expositie is groots van gedachte, maar bescheiden van opzet. Je ziet foto’s, video, posters, architectuurtekeningen en een installatie van viskratten. Gaandeweg de expositie wordt door bezoekers gebouwd aan de fantasie-maquette van de Spoorzone. Alles is net een slag anders dan we gewend zijn. We zien dat achter de foto’s een verrassend idee schuilgaat, dat de architectuurtekeningen kunstwerkjes zijn, dat de inhoud van de posters belangrijker is dan het beeld en dat in de maquette de fantasie meer zeggingskracht kan hebben dan de tweedimensionale visie van planologen en stedebouwkundigen.

Extra dimensie bij deze expositie is dat het complex zelf meedoet met deze tentoonstelling. Kadmium is immers gehuisvest in een voormalige school die hergebruikt en aangepast nu als kunstencentrum een nieuwe betekenis heeft gekregen. De expositie is hiermee ook een uitnodiging om het gebouw van Kadmium door andere ogen te bezien.

Agenda-informatie over deze expositie

Her-Komst in Kadmium – Koornmarkt 48, Delft
Van 24 juni tot en met 11 juli
donderdag t/m zondag 12 uur tot 17 uur
Opening: 25 juni om 17 uur
Info over opening: Ineke Hulshof van Hulshof architecten over Schatgraven
Kosten: geen
In samenwerking met: 26 juni – Dag van de Architectuur, 12 uur opening in TOP, om 13 uur start tour deel 1 met gids vanaf TOP, Hippolytusbuurt 14, waaronder bezoek Kadmium
Om 15.30 start tour deel 2 met gids vanaf TOP Hippolytusbuurt 14

 

 

 

 

 

 

 

 

deelnemende kunstenaars

Willem van den Hoed

Willem van den Hoed (1965) heeft een aantal jaren een architectenbureau gehad maar werkt sinds 2006 als beeldend kunstenaar. Het simultaan zwaardvechten met 7 tegenstanders is voorbij. In alle rust werkt hij nu aan de grote zeer gedetailleerde fotowerken. Deze fotowerken ontstaan op specifieke locaties, in bestaande hotelkamers, maar ze zijn verre van documentair. Er ontstaan nieuwe Architectonische werkelijkheden. De enige autoriteit is nu nog het eigen geweten.
In Kadmium laat van den Hoed een video van het kunstproject Vulcanus Vice Versa zien. Dit project, dat in opdracht van de Gemeente Delft is uitgevoerd, ontstond rond de bouw van de Moskee tegen_over een flatgebouw met 48 woningen aan de Vulcanusweg. Deze moskee was voordien gehuisvest in hetzelfde gebouw als Kadmium nu.
Architectuur en kunst komen in dit project samen.

website

Jeanne van Heeswijk

Jeanne van Heeswijk (Schijndel 1965, woont en werkt in Rotterdam) is een internationaal actieve beeldend kunstenaar die contexten schept voor interactie in de publieke ruimte. Haar kunstprojecten kenmerken zich door een sterke sociale betrokkenheid. Met haar werk stimuleert en ontwikkelt Van Heeswijk culturele productie en creëert nieuwe publieke (ontmoetings)ruimtes of vervormt daartoe bestaande ruimten. Om dit te bereiken werkt ze vaak intensief samen met kunstenaars, vormgevers, architecten, software ontwikkelaars, overheden en buurtbewoners.
Recente projecten zijn: Taking Trash, personal relationships with wate (Sydney 2007-2010), Freehouse, een model voor culturele productie (Afrikaanderwijk 2008-heden), It Runs in the Neighborhood, een ziekenhuis soap voor en met het Stavanger University Hospital (Stavanger 2006-2008), Het Blauwe Huis, een huis voor het ongeplande (IJburg 2005-2009), Dwaallicht, een verhalend monument voor een arbeiderswijk (Nieuw Crooswijk 2004-2005), Face Your World - Stedelijk Lab Slotervaart, een interactief designlab voor jongeren (Slotervaart 2005) en De Strip, een tijdelijke invulling voor leegstaande winkelpanden (Westwijk 2002-2004). Van Heeswijk's werk is onder andere getoond op kunst- en architectuurbiënnales van Bushan, Taipei, Shanghai, Rotterdam en Venetië.
Regelmatig geeft ze lezingen over onderwerpen als stedelijke herontwikkeling, participatie en culturele productie. In TOP op 1 juli zal Jeanne van Heeswijk spreken over de problematische positie van de openbare ruimte. In haar werk komt vaak naar voren dat steeds minder mensen zich hierbij betrokken voelen en ze richt zich dan ook op de wijze waarop zij de openbare ruimte zich opnieuw kunnen toe eigenen.

website

Jeanne Dekkers

Architect Jeanne Dekkers toont aan dat architectuurtekeningen ook kunst kunnen zijn. Haar schetsen laten het zoeken naar de ruimtelijke potenties en naar de essentie van de opgave zien. Ze hebben de kracht om een gebouw te laten ontstaan, een gedachte om te zetten in vorm en materiaal. Ze geven de mogelijkheid om te dromen over een toekomst die uiteindelijk realiteit wordt. Haar schetsen inspireren zowel opdrachtgevers als werknemers en vormen de basis voor de identiteit van haar bureau.
Jeanne Dekkers studeerde bouwkunde aan de TU in Eindhoven. Sinds het begin van haar carrière ontwerpt zij spraakmakende gebouwen die opvallen door de verbeelding van de visie in ruimte en kleur. In 1998 begon ze haar eigen architectenbureau in Delft, Jeanne Dekkers Architectuur, dat ontwerpen maakt op alle schaalniveaus van stad tot stoel. Bekende projecten zijn onder andere het Limburgs Museum in Venlo, het stadskantoor in Leeuwarden, het interieur voor Senter in Den Haag en het Voorzieningenhart in Oosterhout. Daarnaast doceert ze aan diverse onderwijsinstellingen, maakt deel uit van vele vakjury’s en houdt regelmatig lezingen en exposities.

website

Isis Hoos

Als interieur architect is zij altijd op zoek naar ongewoon materiaal waarin de elementen interieur, exterieur en beeldende kunst combineren.
Dit gebeurt op een functionele manier, zowel voor korte als langere perioden.
In Kadmium maakt zij een installatie met viskratten.

website

Twan Jütte

De beelden van de voormalige zeepfabriek Bousquet door architect en stedenbouwkundige Twan Jütte zijn het resultaat van het zoeken naar structuur en licht in een verlaten complex. Het verkommerde gebouw is gedocumenteerd als een stilleven met gebruik van het aanwezige licht. Hij heeft de wisselwerking van de ruimten met de restanten van eeuwen zeepproductie vastleggen op het moment, dat deze getuigen van een industriëel verleden op het punt staan te verdwijnen.

website

Made By Mistake - maquettebouw

Maken van maquettes mooie kunstwerken. In Kadmium gaan ze met afvalmateriaal en het publiek een fantasie-maquette bouwen voor de Spoorzone.
bestaan sinds 1991. Momenteel werken er 10 man in het collectief. Onder de klantenkring mogen zij bureaus als West 8, OMA en MVRDV rekenen, maar zij werken ook voor bureaus in België, Spanje en Noorwegen. Het werk is altijd aan architectuur of stedenbouw gerelateerd.

website