Gaze At Me

[English]

De blik is datgene wat herkent en indeelt. Het is een term die door psycholoog Jacques Lacan is gepopulariseerd en die verwijst naar ‘de ongemakkelijke toestand die optreedt bij de realisatie dat je kan worden waargenomen’. Wat betreft identiteitsvorming laat de blik ons nadenken over hoe we onszelf zien, maar ook hoe anderen ons zien. De blik is gerelateerd aan zaken rond gender (geslacht) en seksualiteit. Historisch gezien werd kunst vanuit de man beschouwd; dit refereert aan ‘de mannelijke blik’ en speelt een rol bij het reflecteren op de wijze waarop gender in de kunst wordt weergegeven.

Gender (en seksualiteit) is een belangrijke term bij het beschrijven van identiteit en er zijn veel verschillende theorieën over de wijze waarop denkbeelden over gender tot stand komt. De manier waarop we tegen het mannelijke en vrouwelijke aankijken wordt onderzocht in het werk van de Amerikaanse filosofe en gendertheoretica Judith Butler, die gender beschouwt als een rollenspel waarmee wordt bedoeld dat we ons geslacht acteren zoals acteurs hun scènes opvoeren.

Momenteel staan de grenzen tussen mannelijk en vrouwelijk en denkbeelden over seksualiteit ter discussie; het debat over transgenders en de toegenomen steun voor het homohuwelijk laten een verschuiving zien in onze opvattingen over gender en seks. ‘Gaze at me’ bevraagt identiteitskwesties rond gender en seksualiteit, door werken van kunstenaars te tonen die met deze thema’s werken.

Bij ‘Gaze At Me’; verschijnt een uitgave waarin dieper wordt ingegaan op de filosofische aspecten van het rollenspel (performativiteit) en de blik in de kunst. Kunstenaar en curator Laura Abbink is uitgenodigd als waarnemer, waarbij ze haar observaties van de diverse aspecten van de expositie zal delen.

Exposanten
Alli Coates en Signe Pierce, Samantha Conlon, Vanessa Omoregie,
Adrian Bridget, Laura Abbink

Curator
Zoe Kate Reddy

Opening
Zondag 21 juni 2015, 15:00 (met reading van Adrian Bridget en openings speech van Zoe Kate Reddy)

Open
21 juni t/m 19 juli (dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:30, zondag 12:00 – 17:00)

Nevenactiviteiten
Uitgave ‘Identity, a Warm Gun?‘, editie #2
Blog ‘From Here It Looks Clear.wordpress.com

Opening

opening “Gaze at me” zondag 21 juni 15:00 uur

Zondag 21 juni om 15:00 uur wordt de expositie “Gaze at me” geopend met een “reading” van Adrian Bridget en een openings speech van Zoe Bowie. Meer informatie lees je hier.