concours 2015

vanaf 23/03/2015 tot en met 17/04/2015

Concours, talenten uit het voortgezet onderwijs.

Met werk van leerlingen van

Grotiuscollege Delft
School voor Jong Talent den Haag
Stanislascollege Pijnacker
Scholengemeenschap Dalton Voorburg

Opening en prijsuitreiking 19 april 15:00 uur. Klik hier voor het jury rapport.


Concours is een sinds 2012 jaarlijks terugkerende tentoonstelling voor bovenbouwleerlingen van het voorgezet onderwijs die een passie hebben voor beeldende kunst en daar, thuis of in naschoolse workshops, cursussen (Academie jong Bacinol en de Vrije academie Delft) veel aan doen of een beeldend vak in hun examenpakket hebben. (Vmbo, Havo en VWO).

Jongeren zijn op allerlei manieren met kunst bezig. Op school, op straat, bij verenigingen, door het volgen van cursussen. Ze gebruiken kunst om zichzelf uit te drukken. Dat doen ze door in een band te spelen, graffiti op straat, volgen van een hiphopcursus of door het realiseren van kunstmanifestaties.
De programmeurs van Kadmium willen jongeren die talentvol zijn als beginnend beeldend kunstenaar ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. Dat realiseren we door deze jongeren op te sporen, ze te motiveren om deel te nemen en ze door middel van workshops verzorgd door professionele kunstenaars kwalitatief te ondersteunen.
Het resultaat zal zijn dat in alle zalen die we beschikbaar hebben een overzichtstentoonstelling met een divers karakter van beeldend werk gerealiseerd wordt van de jonge ‘kunstenaars’.

Concours leidt uiteindelijk tot een expositie van excellent werk van deze leerlingen. De programmaraad zal in samenwerking met docenten de beste werken uitzoeken voor de tentoonstelling. Deze deelnemers zullen hun werk in Kadmium tentoonstellen.
Deze tentoonstelling geeft deelnemers de kans om elkaar en anderen te informeren over hun kijk op de wereld. Dit leidt tot een unieke kans om het werk van talentvolle kunstzinnige leerlingen van de verschillende scholen bij elkaar te zien. Een jury zal de beste werken belonen met een kunstzinnige prijs. Zie hier de jury rapporten van vorig jaar.

Centrale thema voor alle manifestaties in Kadmium in 2015 is: Onderzoek van de ruimte .

Een maatschappelijk relevant onderzoek naar ruimte

[optioneel: Onderzoek naar Ruimte / Onderzoeken van Ruimte / Kadmium verhuisd / wereld in beweging]
Een nieuwe locatie biedt de mogelijkheid totherbezinning en het opnieuw definiëren van functie en werkwijze als kunstorganisatie in een nieuwe ruimte. Dit geldt zowel wat betreft de nieuwe ruimte zelf, samenwerking met nieuwe partners en voor een potentieel nieuw publiek. De verhuizing, begin 2015, maakt het vraagstuk rondom ruimte logischerwijs relevant voor Kadmium.

 Als kunstorganisatie, ongeacht omvang of ligging, voelt Kadmium de verplichting de spiegel ookom te draaien en een kritische en onderzoekende blik te werpen op de wereld om ons heen. Daarom willen we dit Onderzoek van Ruimte verbinden met vergelijkbare processen uit de actuele sociaal-politieke realiteit. Het is wellicht geen toeval dat de processen die Kadmium als organisatie met de verhuizing ondergaat, model staan voor grootschalige sociale, politieke, geografische en economische processen van het huidige onrustige wereldwijde klimaat.

 De tentoonstellingen in 2015 zullen 4 specifieke aspecten van het ruimtelijke hoofdthema behandelen: Onderweg, Co-existentie, Identiteit en Binnen en Buiten.

 Voor de deelnemers van CONCOURS geldt dit sub thema:Identiteit

Identiteit, dat wat eigen is aan iemand als persoon is tevens dat wat je onderscheidt van anderen. Mensen horen ergens bij en anderen niet. Identiteit gaat primair om in- en uitsluiting.

Trefwoorden: classificatie, kader(s), ruimte, jij definieert de ruimte of definieert de ruimte jou, insluiting, uitsluiting.

De tentoonstelling Concours is van 15 april tot en met 10 mei te zien in Kadmium. De opening zal op zondag 19 april om 1500 uur plaatsvinden.

Voor meer informatie: Jkonings@ziggo.nl (06 155 78 783) of info@kadmium.nl (015 213 09 65)

Meedoen? Klik hier voor het inschrijfformulier.

De expostie concours is mede mogelijk gemaakt door:

     

curator

Joost Konings

Opening

opening Concours

Op 19 april wordt de expositie Concours geopend. Met excellentwerk van getallenteerde bovenbouw leerlingen. De opening en prijsuitreiking vindt plaats om 15:00 uur. Meer info: klik hier