ATTAQUE

vanaf 01/11/2012 tot en met 28/11/2012

Van 1 november tot en met 28 november is in Kadmium de expositie ATTAQUE te zien:

Attaque (of ‘aanval’) is een term uit de schermsport. In vier artistieke duels van steeds twee kunstenaars kruisen acht  kunstenaars de degens. De tegenstelling in ieder duel daagt de werken uit. Alleen sterk werk blijft overeind.

Duel 1: Jaco van der Vaart contra Tilleke Schwarz.

Duel 2: Coen Dekkers contra Jitske Bakker.

Duel 3: Erik de Jong contra Elise Kommer.

Duel 4: Hanny van den Brand contra Hanny Reneman.

ACTION SIMULTANE
Niet alleen de kunstenaars kruisen de degens. Op zondag 18 november zijn bezoekers vanaf 15.00 uur welkom. Het publiek mag zich in de strijd mengen. In een vreedzaam duel gaan de kunstenaars onder leiding van gespreksleider Nico Jouwe in gesprek met elkaar en het publiek.

ALLEZ
De expositie is te bezichten vanaf donderdag 1 november.

EN-GARDE
De expositie wordt feestelijk geopend op zondag 4 november om 15.00 uur.

CONTRE-ATTAQUE
Tijdens het kunstcafé op vrijdag 9 november om 17 uur is er een rondleiding met curator Rik van Hazendonk.

TOUCHé
laatste expositiedag zondag 25 november 2012

deelnemende kunstenaars

Tilleke Schwarz

Tilleke Schwarz verzamelt beelden en teksten, die haar verbazen, ontroeren of verrassen en combineert die in haar borduurwerk. Zo levert zij een subtiel commentaar op onze moderne maatschappij. Ze verzint weinig! De werkelijkheid is meer intrigerend, dan hetgeen ze kan bedenken. Het werk heeft een verhalend karakter, maar bevat geen eenduidige verhaallijn. De kijker kan zelf op onderzoek gaan en de beelden en teksten combineren en er een eigen betekenis aan geven. Tilleke is internationaal bekend en haar werk is in veel boeken en tijdschriften gepubliceerd.

Jaco van der Vaart

Het onzegbare verbeelden.
Ik ben erg geïnteresseerd in de eigenschappen en betekenis van materiaal, wat bepaalt waar een beeld van wordt gemaakt. Het menselijk lichaam, in het bijzonder de hersenen, het denken en de voortdurende verandering van alles wat bestaat, zijn belangrijke onderwerpen.
Niets blijft hetzelfde, alles is voortdurend in beweging als een “dans macabre”. Sterven en elke keer opnieuw geboren worden in een ander lichaam (lees materie).

Coen Dekkers

Beweging, intimiteit en anonimiteit zijn leidende begrippen in mijn fotowerk.
Deze uitgangspunten vertalen zich enerzijds in de intimiteit van de portretten en anderzijds, is de schijnbare anonimiteit terug te vinden in mijn straatbeelden.
Door te werken in sequentievormen hebben mijn beelden zowel een filmisch als stilstaand karakter. Het laat de toeschouwer zoeken en deze wordt zodoende gedwongen intensiever naar de beelden te kijken. Binnen deze context vormt het verlangen als thema een steeds terugkerend element.

Jitske Bakker

Jitske Bakker (geboren: Delft, 1982) richt zich met haar fictieve natuurlandschappen tot de verbeelding van de kijker. De grootformaat houtskooltekeningen bieden uitzicht op een wereld waarin de aandacht wordt getrokken naar zowel het verre als het nabije en naar zowel wat er is als wat er niet is. Gedetailleerde organische structuren duiden de aarde als vruchtbare materie waarin antropomorfe (op de mens lijkende) en zoömorfe (op dieren lijkende) vormen ontdekt kunnen worden. Uitgangspunten voor haar werk zijn de nabeelden van voorbije ervaringen, dromen en de associaties die het materiaal houtskool en het tekenproces in werking zetten.

Erik de Jong

Traccatoni (zaey ende oogst machine)

Ga heen ende vermenigvuldigh, bewerck d'aerde waer gij alsch eij uijtgekoomen bent.
Bezielt door de vingher, rollent naer je pot, draeijent in ’t ront.
Ooooooooh met velen sijt gij.

Ga heen ende vermenigvuldigh, bewerck d'aerde waer gij alsch eij uijtgekoomen bent.
Bezielt door de vingher, rollent naer je pot, draeijent in ’t ront.
Ooooooooh met velen sijt gij.

Ga heen ende vermenigvuldigh, bewerck d'aerde waer gij alsch eij uijtgekoomen bent.
Bezielt door de vingher, rollent naer je pot, draeijent in ’t ront.
Ooooooooh met velen sijt gij.

Ga heen ende vermenigvuldigh, bewerck d'aerde waer gij alsch eij uijtgekoomen bent.
Bezielt door de vingher, rollent naer je pot, draeijent in ’t ront.
Ooooooooh met velen sijt gij.

Hoe ‘groeijt’ eene product?

Erick de jongh
pluralistisch sculpturist

Elise Joy Kommer

Elise Joy Kommer is een grafisch ontwerper die vanuit een verhaal werkt. 'Het op de groei gekochte einde' is een animatie op het gedicht van Tsead Bruinja. De 7 getekende lijnen geven de verschillende fases weer in een mensenleven en het belang van genieten. In de animatie 'cowomen' wordt het verhaal verteld van mannen die een gigantische bruidsschat moeten betalen (in koeien) om met hun geliefde te mogen trouwen met alle nare gevolgen van dien (roof, moord en doodslag). De vraag is dan ook; hoeveel koeien is een vrouw waard?

Hanny van den Brand

De manier waarop we als mens het dier representeren, gebruiken en manipuleren, intrigeert me. Het zegt namelijk meer over onszelf als menselijk dier en onze moraliteit, dan over het dier zelf.
Ik speel met de representatie en de realiteit van het dier en transformeer deze tot een nieuw surreëel beeld. Je ziet tot op heden geen mensen in mijn beeldend werk, alleen de invloed er van. De mens is de toeschouwer. Met het nieuwe beeld probeer ik de toeschouwer bewust te maken van onze (bizarre) manier van kijken en hoe wij onze omgeving aan ons aan (kunnen) passen.
De dieren in mijn werk zet ik zelf op, hiervoor heb ik een opleiding tot preparateur gevolgd.

Hanny Reneman

Mijn belangrijkste inspiratiebron, (en bron van plezier, ik maak graag lange wandeltochten!) is de natuur, het landschap. Ik onderga het meditatieve van de gestage loopbeweging en kijk nieuwsgierig, vol bewondering en verwondering, om me heen. Door zorgvuldig waar te nemen leer ik veel, en hoe meer ik weet, des te meer ik zie….Als mijn interesse eenmaal is gewekt duik ik er helemaal in en ga daarmee best ver, getuige een aantal publicaties over het gedrag van slakken.
In mijn schilderwerk abstraheer ik mijn waarnemingen, maar de cyclus van het leven, bloei en verval, is vrijwel altijd zichtbaar.