Even voorstellen.

Bernardjan Kahmann, 69 jaar.

TUD Bouwkunde Architectuur. In de afgelopen 25 jaar ben ik specialist geworden in het maken van bestekken in opdracht van, met name, architectenbureaus.

Een bestekomschrijving dient feitelijk als een contract tussen opdrachtgever en aannemer en omschrijft zo nauwkeurig mogelijk wat er gebouwd moet worden. Sinds 3,5 jaar doe ik dit werk in eigen onderneming.

Vanaf seizoen 1990 t/m 2006 ben ik werkzaam geweest bij de Mooi Weer Spelen als projectleider ‘Bijzondere projecten’.

Ik begeleidde projecten rond beeldende kunstenaars en dichters en hielp mee om initiatieven van diverse plaatselijke theatermakers vorm te geven en klaar te stomen voor het ‘podium op straat’.

Halverwege 2007 moest Stichting Kunstdoelen Delft (SKD) helaas haar gehuurde huisvesting ‘De Sigarenfabriek’ verlaten i.v.m. de ophanden zijnde renovatie van het pand. Om de stichting nieuw leven in te blazen, mede door nieuwe huisvesting te zoeken, werd een nieuw 6-koppig bestuur samengesteld waaronder dit keer ook ‘niet-kunstenaars van buiten’ zouden moeten plaats gaan nemen. Ik hoorde onder de genodigden.

We staan heden ten dage weer op een kantelpunt van de Stichting Beeldende Kunsten Delft (SBKD).

Deze stichting werd in 2009 vanuit de SKD is opgericht. In 2009 was het doel om een klimaat voor beeldende kunstenaars in Delft te

optimaliseren door de realisatie en exploitatie van een multifunctioneel centrum. Dat werd Kadmium, een voormalige school aan een binnenplein naast de Sigarenfabriek, aan de Koornmarkt 48.

Met de verhuizing in 2015 van Kadmium naar het Prinsenkwartier aan het Agathaplein kwam er door de sterk ingekrompen fysieke ruimte behoorlijke klad in de doelstelling uit 2009.

In breed overleg met de Delftse kunstenaars gaan we met z’n allen de schouders eronder zetten om bestaande koersen van de SBKD te wijzigen, aan te vullen en uit te breiden.

Ik voorzie dat het komende jaar inspirerend zal worden en dat het zo leuk wordt dat er jongere mensen zullen opstaan die het zittende bestuur eindelijk na 13 jaar op gepaste wijze de laan uit zal sturen.

‘Ouwe lullen staan alleen maar in de weg.’