artist talk

Artist talk Joncquil FACETO FACE

op 05/02/2019

Presentatie in samenwerking met Delft Design
Dinsdag 5 februari om 20.00 uur

In deze Artist talk licht Jonquil zijn expositie FACETO FACE toe die nog te zien is t/m 17 februari in Kadmium.

Joncquil beschouwt elke expositie als een zelfstandig afgerond geheel. Tegelijkertijd kunnen zijn exposities worden opgevat als onderdeel van een serie in zijn voortdurend narratief. Eerdere tentoonstellingen behandelden zowel het einde, (the End is not for sale, Haarlem 2012) als het begin van het ontstaan (AAP ZWAAN MAAN, Ronse 2017).

De opening van zijn expositie valt in januari, de maand van Janus, de Romeinse tweekoppige god die zowel terugblikt als vooruit kijkt. Passend in het spel van schijn en zijn, mythen en symbolen, brengt hij bij Kadmium nieuw en bestaand werk samen in een totaalinstallatie onder de noemer FACETO FACE.

Gebruikmakend van verschillende disciplines, zoals schilderkunst, fotografie, video en sculptuur, combineert hij zijn werk op zo’n manier dat er een veelvoud aan betekenissen en interpretaties ontstaat. Hij bevraagt zijn rol als kunstenaar, als mens, maar ook het functioneren van de kunstwereld. Dit klinkt theoretisch, maar zodra het publiek de expositie ziet, wordt het duidelijk dat bepaalde elementen zich herhalen, verdubbelen, spiegelen om in verschillende contexten nieuwe verbanden aan te gaan.

Schilderijen in grote en kleine formaten, opgebouwd uit donkere tinten, waaruit fabeldieren, uilen, roofvogels en andere wezens zich losmaken uit de achtergrond. Magische werelden vol motieven. Soms terug te vinden als tastbaar object in de ruimte of in een film: voorwerpen verschijnen en verdwijnen, veelal in paren. Symmetrie en verdubbeling zijn nadrukkelijk aanwezig, evenals absurdisme en het clowneske.

Het liefst zou hij vijf exact dezelfde tentoonstellingen tegelijkertijd op vijf totaal verschillende plekken maken. Dit typeert zijn mentaliteit. Het laten waaien van de geest, ontregelen, interesse in taal en spel, ze zijn allemaal onderdeel van zijn onderzoek en werkwijze, resulterend in intrigerende tentoonstellingen.

Expositie

FACETO FACE