Vanaf heden elke vrijdag, zaterdag en zondag is er op Kadmium de gelegenheid om mee te werken aan een Gesamstkunstwerk. Dit doek zal een maand in de lounge staan om vervolgens, verkocht/geveild of  weg gegeven te worden.

Alle materialen die aanwezig zijn op Kadmium, zijn vrij te gebruiken. Natuurlijk mag je eigen spullen meenemen.

Vrijdag is er altijd kunstenaarscafé. Elke eerste week van de maand zal er een nieuw gesamtkunstwerk gestart worden. Er kan eventueel een gesprek plaatsvinden onder de kunstenaars die een idee of ideologie willen uitwerken. Echter willen we wel iedereen (inclusief bezoekers) de vrijheid geven om er aan te werken.

Graag willen we bij elk kunstwerk, wat een Gesamtkusntwerk eigenlijk ook al impliceert; alle kunsten vertegenwoordigen. Voel je dus vrij om te doen wat je ingeving je vertelt. Wees niet geremd om een stuk karton te pakken. Te smijten met verf enzovoorts.

Natuurlijk is dit ook een leuke mogelijkheid om andere kunstenaars beter te leren kennen, nieuwe technieken te leren en om nieuwe ervaringen op te doen.

Belangstellende kunnen aangeven het doek graag te willen kopen.
Met de opbrengst steunt u Kadmium.